Contra expertise taxatie

U laat een contra expertise taxatie uitvoeren als u het niet eens bent met de schadevaststelling van de verzekeringsmaatschappij.

Bij inbraakschade, waterschade of brand zal de verzekeringsmaatschappij bij voldoende schade een eigen taxateur bij u langs sturen. Als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag, heeft u het recht om een eigen taxateur te benoemen. Dit is de contra-expert.

Wat zijn uw rechten?

In iedere verzekeringspolis staat vermeld dat u recht heeft om een eigen deskundige in te schakelen. U hebt dus altijd het recht zelf te bepalen welke taxateur u inschakelt om uw belangen te vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat de contra-expert 100% onafhankelijk is, en geen belangenverstrengeling heeft met welke verzekeringsmaatschappij dan ook.

Nu kan het voorkomen dat de partijen niet tot elkaar komen, en de vaststelling van de schade niet tot een bevredigende oplossing leidt. In dat geval zullen de experts worden gehoord door een vooraf aangestelde arbiter. Die neemt daarna een beslissing.

 

De kosten van een contra expertise taxatie

De kosten van een contra-expertise worden in de meeste gevallen volledig vergoed door de verzekeraar. Op de meeste polissen zijn de kosten van een eigen deskundige (expert / taxateur) namelijk geheel of gedeeltelijk meeverzekerd. Daar heeft u dus niet alleen recht op, maar ook al voor betaald via uw premie. Er is één belangrijke uitzondering: bij aansprakelijkheidsschades gelden veelal andere voorwaarden.

Met de inzet van onze taxateurs bieden wij u een erkende en onafhankelijke taxateur die uw belang voorop stelt.

Tarieven contra expertise taxatie

Voor het inschakelen van een contra-expertise gelden er tevens vaste tarieven. Kijk op onze tarievenpagina voor het actuele tarief voor een taxatie door een erkend taxateur.

U kunt met ons vrijblijvend contact opnemen wanneer u een contra-expertise wilt aanvragen of wanneer u vooraf meer informatie wilt.