Taxatie van een verzameling

Een taxatie van verzamelingen is noodzakelijk voor het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering en kan alleen worden vastgesteld door een erkend en beëdigd taxateur. Voor het aangaan van een kostbaarhedenverzekering dient u een taxatierapport te overleggen, wat is vastgesteld op basis van artikel 275 van het Wetboek van Koophandel.

Verzameling

Onder verzamelingen verstaan wij een collectie van eenzelfde soort voorwerpen. Dit kunnen modelauto's zijn, maar ook Swarovski kristal of Lladro beeldjes. Verzamelingen van Verkade of  Droste blikken, mineralen, geslepen edelstenen, muziekinstrumenten, boeken op een bepaald gebied, specialistische gereedschappen, medische gereedschappen en instrumenten, parfumflesjes, munten, flessenlabels, olielampjes, kandelaars, Japanse lakdozen, miniatuur-autootjes, vingerhoeden, lampen, glas van een bepaalde ontwerper of van één fabriek; bijna alles wat een mens zoal kan verzamelen.

Een taxatierapport kunt u nodig hebben indien u een verzekering wilt afsluiten, als u een  successie-aangifte moet doen of als de verzameling verkocht of verdeeld moeten worden


Waardebepaling

De wet en verzekeringsmaatschappijen kennen diverse waardebepalingen, zoals: nieuwwaarde, vervangingswaarde, dagwaarde, successiewaarde, veilingwaarde, verkoopwaarde en executiewaarde. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de cliënten weet onze taxateur welke waardebepaling voor u relevant is.


Tarieven taxatie

Noemenswaardig is dat er bij ons volgens een vaststaand en vooraf bekend bedrag wordt getaxeerd. Dit is niet alleen concurrerend, maar ons inziens een faire manier van calculeren/taxeren. Voor het actuele tarief en voor een taxatie van een verzameling door een erkend taxateur kunt u terecht op onze tarievenpagina.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een taxatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.