Echtscheiding & boedelscheiding

Als de volledige inboedel of opstal wordt getaxeerd bij een echtscheiding kan een boedelscheiding veel gemakkelijker afgehandeld worden.


Boedelscheiding

Een echtscheiding heeft tot gevolg dat de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden, waardoor deze kan worden verdeeld. Deze verdeling wordt in de praktijk vaak boedelscheiding genoemd. De boedelscheiding kan in onderling overleg tussen partijen al tijdens de echtscheidingsprocedure plaatsvinden. Dit kan alleen als beide partijen daaraan meewerken.


Voorkom gezeur

Bij een echtscheiding kan er onenigheid over de inboedel ontstaan. Door één van onze onafhankelijke taxateurs in te schakelen, wordt dit moeilijke punt in een boedelscheiding voorkomen. De volledige inboedel wordt door ons getaxeerd waarna een boedelscheiding aanzienlijk makkelijker wordt. Deze vorm van taxatie wordt vastgesteld op basis van huidige vervangingswaarde, dagwaarde en handelswaarde.


Tarieven inboedel taxatie

Bij inboedeltaxatie wordt getaxeerd volgens een vaststaand en vooraf bekend bedrag. Dit vinden wij een prettige en faire manier van calculeren/taxeren. Op onze tarievenpagina vindt u het actuele tarief voor een inboedel taxatie door een erkend taxateur.

Voor meer informatie of een inboedeltaxtie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.