Successierechten bij nalatenschap

Bij overlijden moet de inboedel worden verdeeld onder de erfgenamen. Wanneer u de nalatenschap op een goede en onafhankelijke manier wilt verdelen laat u de inboedel taxeren.

Inboedel verdelen en/of verkopen

Zowel in het geval de erfgenamen de inboedel onderling willen verdelen of dat ze de inboedel (deels) ten gelde willen maken is een taxatie van de inboedel noodzakelijk. Uiteraard kan het ook zijn dat de erfgenamen het niet eens worden over de verdeling van de goederen.

Een taxatierapport van de inboedel bij overlijden biedt de verschillende erfgenamen de gelegenheid om tot een eerlijke verdeling te kunnen komen.


Successierechten bij nalatenschap

Wanneer er over een nalatenschap successierechten betaald moeten worden, zal een taxateur er in zijn/haar rapport rekening mee moeten houden dat de genoemde schattingen ook daadwerkelijk verwezenlijkbaar zijn. Het is immers niet de bedoeling dat de erfgenamen successie moeten betalen over een niet realiseerbaar bedrag. Lees meer over successie en de successieaangifte op deze pagina.


Tarieven inboedel taxatie

Inboedeltaxatie taxeert volgens een vaststaand en vooraf bekend bedrag. Dit is niet alleen concurrerend, maar ons inziens een faire manier van calculeren/taxeren. Kijk op onze tarievenpagina voor het actuele tarief voor een inboedel taxatie door een erkend taxateur.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt of een inboedel taxatie wilt aanvragen.