Successie en aangifte erfbelasting bij overlijden


Een taxatie voor successie is bedoeld om de waarde van de bezittingen vast te stellen voor de successieaangifte voor de fiscus. Een taxatierapport van de inboedel kan noodzakelijk zijn om de hoogte van de successierechten te bepalen.

Taxeren voor de fiscus

Bij de taxaties van de inboedel voor successie wordt uitgegaan van de actuele economische waarde. Dit is de laagste waarde die door taxateurs gehanteerd wordt – zeg maar de ‘dagprijs’ of gegarandeerde bodemprijs – bij verkoop op een veiling of bij een antiquair. Hierdoor houdt u het bedrag dat u moet afdragen aan de Belastingdienst zo laag mogelijk. Wanneer er over een nalatenschap successierechten betaald moeten worden, zal de taxateur er uiteraard wel rekening mee houden dat de geschatte waardes ook daadwerkelijk realiseerbaar moeten zijn in het economisch verkeer.

Betaal niet onnodig te veel aan de fiscus

Tevens kan er een separaat taxatierapport van de inboedel opgemaakt worden voor onderlinge verdeling, dat kan desgewenst op een andere waarde-basis aangezien het doel ook anders is.

Voor het doen van aangifte erfbelasting taxeren wij de kostbaarheden op basis van executiewaarde; dat wil zeggen de te schatten opbrengst bij onmiddellijke verkoop. De gehanteerde executiewaarde is een veilige schatting van de netto veilingopbrengst.

Met de taxatie van de inboedel onderbouwt u, bij het erfrecht, de inboedelwaarde voor de fiscus. Een waarde die dus sterk kan afwijken van de verzekerde waarde.


Tarieven taxatie voor successie

Wij werken met vaste tarieven die vooraf bekend zijn. Dit vinden wij een prettige en eerlijke manier van zakendoen en zo weet u van te voren waar u aan toe bent. Op onze tarievenpagina vindt u het actuele tarief voor een inboedel taxatie door een erkend taxateur.

Wanneer u meer informatie wilt of een inboedel taxatie wilt aanvragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.