Inboedel taxatie voor de verzekering

Een inboedel taxatie vereenvoudigt de bewijslast bij schade of diefstal en voorkomt het risico van onderverzekering of oververzekering. Een taxatierapport voorkomt een te lage uitkering vanwege onderverzekering.

Wij verzorgen inboedel taxaties voor verzekering zoals bedoeld in het Nieuw Burgerlijk wetboek, artikel 7.960. Deze taxaties op basis van vervangingswaarde zijn drie jaar of 36 maanden geldig. Na deze termijn zijn de taxaties niet langer bindend, maar dienen zij in geval van schade als leidraad. Dit houdt in dat het taxatierapport u ontheft van de bewijslast, maar dat de getaxeerde bedragen niet langer bindend zijn.

 

De voordelen van een geldig verzekeringstaxatierapport:

Meestal komt het waardeprobleem aan de orde als u een verzekering wilt afsluiten en de verzekeringsmaatschappij is niet bereid uw duurste spullen in de ‘gewone’ inboedelverzekering op te nemen. Het gevolg is dan dat de verzekering een aparte kostbaarhedenverzekering en taxatierapport eist. Alles wat niet tot een normale, reguliere huisraad hoort, is een kostbaarheid zoals schilderijen, juwelen, goud en zilver, verzamelingen, muziekinstrumenten, beelden, antiek en dergelijke.

De open en 'getaxeerde' polis

De meeste verzekeringen zijn gebaseerd op een open polis. In dat geval is de waarde van het te verzekeren object of de inboedel niet getaxeerd, maar is de verzekerde som bepaald op basis van globale schattingen. Pas na de schade bepaalt een expert / taxateur in opdracht van de verzekeringsmaatschappij de exacte waarde van uw bezit.

Een te lage verzekerde som, oftewel onderverzekering, betekent dat de schade niet volledig vergoed zal worden. Een te hoge verzekerde som leidt ertoe dat u meer premie betaalt dan nodig is.

Bij een polis op vaste taxatie is de verzekering gebaseerd op een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW. Dat houdt in dat uw bezittingen exact worden gewaardeerd. Kostbaarheden worden stuk voor stuk tegen nieuw- of vervangingswaarde gewaardeerd. Bij schade wordt de uitkering gebaseerd op de vastgestelde waarde zoals omschreven in het taxatierapport. Bovendien heeft u de zekerheid dat u niet te veel premie betaalt.

 

Tarieven inboedel taxatie

Bij inboedeltaxatie werken we met vaste tarieven zodat u vooraf weet wat een taxatie kost. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Kijk op onze tarievenpagina voor het actuele tarief voor een inboedel taxatie door een erkend taxateur.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt of een inboedel taxatie wilt aanvragen.